Overview

resarchareas

Welcome to the research web

The Department of Nursing at Umeå University has created this research web in order to highlight all research that is ongoing among the coworkers. The main research areas are nursing, sexual and reproductive health and radiography. Many research projects are multi-disciplinary and inter-professional.

The content is produced inductively, which means that all researchers have reported all their projects, which then have been sorted in four main research areas and three themes who may embrace several areas. See illustration above. In the menu above, you can click through to subgroups of research areas and themes and find interesting research projects as well as names and links to those involved and responsible.

Välkommen till forskningswebben

Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet har skapat denna forskningswebb för att synliggöra den forskning som bedrivs vid institutionen. De huvudsakliga forskningsområdena är omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt radiografi. Många forskningsprojekt är tvärvetenskapliga och tvärprofessionella.

Innehållet är producerat induktivt, vilket innebär att alla forskare har fått rapportera in alla sina forskningsprojekt som sedan har sedan sorterats i fyra huvudsakliga forskningsområden och tre teman som kan omfatta flera forskningsområden. Se illustration ovan. I menyfältet ovan kan du klicka dig fram till undergrupper av forskningsområden och teman och hitta intressanta forskningsprojekt samt namn och länkning till de forskare som är involverade och ansvariga för projekten.